Uppdrag

navbarbtn 

 

De uppdrag Eternal Ride haft är väldigt varierande och har innefattat fjärr, spetsbyte, distrubution, schakt, snö, djurtransporter, specialtransporter såväl med singelbil, bil och släp samt bil och trailer. Har erfarenhet från många olika typer av gods och kan oftast anpassa samarbetet till just Ert behov.

Copyright © 2008 EternalRide.com, Josefine Stenqvist +46 73 342 31 81, josefine@eternalride.com